Produktów: (0)

Uprawnienia do hodowli psów rasowych

Bycie hodowcą to wielka odpowiedzialność. Trzeba mieć odpowiednią wiedzę, ale i … charakter. Jak zostać hodowcą psów rasowych? Jakich trzeba dopełnić formalności?

Uprawnienia do hodowli psów rasowych
Fragment rodowodu psa zarejestrowanego w PKR

Zgodnie z Ustawą o ochronie zwierząt z 1.01.2012 roku zakazany jest handel psami i kotami poza zarejestrowanymi hodowlami.

Hodowlę psów rasowych, a dokładnie jej regulamin normuje Statut Związku Kynologicznego.

Formalnie Hodowcą jest:

  • członek Związku, który jest w posiadaniu przynajmniej jednej suki rasowej (może być na współwłasność),
  • wystąpi i uzyska przydomek hodowlany,
  • suka uzyska kwalifikacje hodowlane (oceny z wystaw)

Przydomek hodowlany to nasza identyfikacja jako hodowcy. Pisze się go małą literą, przed lub po imieniu psa, np. CONAN CLOPS Marinus, gdzie Marinus jest przydomkiem hodowlanym. Bez zarejestrowanego przydomka nie otrzymamy metryk dla naszych szczeniąt.

Jeśli chcesz rozpocząć hodowlę i zastanawiasz się jaki przydomek obrać, sprawdź najpierw w bazie na stronie Związku, czy już taki nie istnieje. Związek nie zarejestruje dwóch takich samych nazw.

Aby suka mogła być dopuszczona do hodowli wymagane jest, by:

  • miała ukończone 18 miesięcy (z wyjątkami niektórych ras)
  • jest zarejestrowana w Związku Kynologicznym
  • jest wpisana do Polskiej Księgi Rodowodowej (PKR) lub Księgi Wstępnej (KW)
  • uzyskała po ukończeniu 15 miesięcy w dowolnej klasie, od co najmniej dwóch sędziów, trzy oceny co najmniej bardzo dobre, w tym jedną na wystawie międzynarodowej lub klubowej
  • suka użytkowa(rasy użytkowe) musi posiadać certyfikat użytkowości uprawniający do wystawiania w klasie użytkowej, od co najmniej dwóch sędziów, trzy oceny co najmniej dobre, w tym jedną na wystawie międzynarodowej lub klubowej
  • kryta jest psem - reproduktorem (psem zarejestrowanym w organizacji uznanej przez FCI , w przypadku Polski - członka Związku)
  • nie ukończyła 8 lat

Dodatkowo niektóre rasy, obligatoryjnie muszą zostać poddane, przed dopuszczeniem do hodowli, testom psychicznym i badaniu na dysplazję.

Poza tym Regulamin określa prawa i obowiązki hodowcy i właściciela psa reproduktora, a także całą dokumentację hodowlaną. Jeśli jesteś zainteresowany/ a rozpoczęciem hodowli, Twoim obowiązkiem jest zapoznać się z tymi przepisami.

Wszystkie szczegółowe informacje można uzyskać w najbliższym Oddziale Związku Kynologicznego lub na stronie internetowej Związku Kynologicznego w Polsce.

Pamiętaj, jednak, że bycie hodowcą to wielka odpowiedzialność i trzeba mieć odpowiednią wiedzę i ...charakter. Wiedza - bo kształtujesz rasę. Nie tylko trzeba poznać przepisy formalne, ale dobrze byłoby znać podstawy anatomii, podstawowe prawa genetyki, fizjologię rozrodu, podstawy pielęgnacji suk i szczeniąt oraz oczywiście wiedzę na temat socjalizacji maluchów.

Charakter, bo nie każdy potrafi rozstać się z 7 - 8 tygodniowymi cudownymi, malutkimi, puchatymi mordkami.

Jeśli jednak "łapiesz byka za rogi" i chcesz mieć swoją hodowlę - powodzenia!

© SHAGGY BROWN

Dalej

Dlaczego warto kupować w ShaggyBrown.pl?

Zapewniamy bezpieczne zakupy

Stawiamy na najwyższą jakość produktów

Rabaty dla stałych klientów

Służymy zawsze radą i pomocą