Produktów: (0)

Regulamin sklepu Shaggy Brown

Regulamin zakupów w sklepie Shaggy Brown

Obowiązuje od 25 grudnia 2014 roku

 

Spis treści:

 1. Postanowienia ogólne
  1. Dane identyfikacyjne
  2. Definicje
  3. Cechy świadczenia
 2. Zawarcie Umowy sprzedaży
  1. Ceny
  2. Formy płatności
  3. Składanie zamówienia
  4. Realizacja zamówienia
  5. Dostarczenie zamówienia
 3. Odstąpienie od umowy sprzedaży
  1. Forma odstąpienia od umowy sprzedaży
  2. Zwrot poniesionych płatności
  3. Koszty odesłania towarów do sklepu
  4. Odpowiedzialność Klienta za zmniejszenie wartości towarów
  5. Towary nie objęte prawem odstąpienia od umowy
 4. Reklamacje
  1. Informacje ogólne
  2. Uprawnienia Klienta w przypadku wady towaru
  3. Czas trwania rękojmi
  4. Obowiązki Klienta w przypadku składania reklamacji
  5. Koszty przesyłki reklamowanego towaru
 5. Ochrona danych osobowych. Polityka prywatności.
 6. Postanowienia końcowe
  1. Załącznik nr 1 – Formularz odstąpienia od umowy sprzedaży
  2. Załącznik nr 2 – Polityka prywatności

 

1. Postanowienia ogólne

 

§ 1. Dane identyfikacyjne

Sklep internetowy działający pod adresem www.shaggybrown.pl prowadzony jest przez firmę:

SHAGGY BROWN Magdalena Straszkiewicz

NIP: 951-154-88-38

Adres: 02-746 Warszawa, ul. Zygmunta Noskowskiego 10 lok.24, ,

CEIDG: 001124180/2012,

REGON 146249172,

Tel.:  (+48) 605 603 305

e-mail: biuro@shaggybrown.pl

zwanym dalej „Sprzedającym”.

 

§ 2. Definicje

 1. Cena - określona w złotych polskich kwota wynagrodzenia brutto, uwzględniająca należne podatki, tytułem przeniesienia własności towaru na Klienta zgodnie z umową sprzedaży
 2. Hasło – ciąg znaków, określonych przez Klienta. Hasło zakładane jest w trakcie rejestracji Konta Klienta oraz konieczne do dokonania jego autoryzacji. Hasło powinno być przez Klienta chronione i nie udostępniane osobom trzecim.
 3. Klient - osoba fizyczna o zdolnościach do czynności prawnych lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prawidłowo reprezentowana przez osobę fizyczną
 4. Kod rabatowy – ciąg znaków wydawany przez Sprzedawcę uprawniający Klienta do nabycia towarów z uwzględnieniem określonego rabatu procentowego
 5. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
 6. Konto Klienta – przestrzeń udostępniona Klientowi, w ramach której Klient korzysta z dodatkowych funkcjonalności sklepu. Dostęp do Konta Klienta możliwy jest po rejestracji, za pomocą loginu i hasła.
 7. Koszyk – przestrzeń udostępniona Klientowi oraz użytkownikowi sklepu, nie będącego Klientem do łatwego dodawania towarów Sprzedającego, wpisania kodu rabatowego, wyświetlenia podsumowania zamówienia wraz z cenami poszczególnych towarów oraz z kosztami wysyłki, a dla zalogowanych użytkowników na Koncie Klienta zapamiętanie towarów dodanych do Koszyka, także po zamknięciu sesji przeglądarki, na której wpisany jest adres sklepu.
 8. Login – adres e-mail Klienta podany w trakcie rejestracji. Login jest niezbędny, podobnie jak hasło do zalogowania się na Konto Klienta.
 9. Newsletter – informacja handlowa dotycząca towarów lub usług Sprzedawcy, aktualnych promocji, wysyłana pocztą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres e-mail podczas rejestracji Konta Klienta.
 10. Sklep – platforma sprzedaży towarów prowadzona przez Sprzedawcę pod wskazanym adresem internetowym www.shaggybrown.pl
 11. Towar – produkt sprzedawany przez Sprzedawcę za pośrednictwem sklepu internetowego, za określoną cenę wyrażoną w kwocie brutto
 12. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, zawierana na odległość poprzez zasady uregulowane niniejszym regulaminem, za zapłatą ceny powiększonej o ewentualne koszty wysyłki.
 13. Zamówienie – wyrażenie woli Klienta co do chęci zakupienia towarów Sprzedającego, w postaci formularza, poczty elektronicznej lub kontaktu telefonicznego.

 

§ 3. Cechy świadczenia

 1. Sklep zajmuje się sprzedażą karm i akcesoriów dla zwierząt. Sklep nie zajmuje się sprzedażą żywych zwierząt.
 2. Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu świadczy bezpłatne usługi:
  1. założenie Konta Klienta oraz jego prowadzenie,
  2. korzystanie z usług Koszyka,
  3. przeglądanie towarów i artykułów umieszczonych w Sklepie.
 3. Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu dla zarejestrowanych Klientów świadczy bezpłatne usługi:
  1. złożenie zamówienia oraz zawarcia umowy sprzedaży,
  2. podtrzymania towarów umieszczonych w Koszyku nawet po zamknięciu sesji przeglądarki,
  3. przechowywanie i udostępnianie zalogowanemu Klientowi historii zamówień, możliwości zmiany danych Klienta, zmiany adresu wysyłki, zmiany hasła Konta Klienta,
  4. przesyłania Newslettera.
 4. Informacje na temat towarów zamieszczone są na stronie Sklepu.
 5. Klient składając zamówienie zawiera ze Sprzedającym umowę sprzedaży zawartą na odległość. Zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
 6. Zawarcie umowy sprzedaży wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu oraz potwierdzenia znajomości prawa Klienta do odstąpienia od umowy sprzedaży.
 7. Miejscem spełnienia świadczenia jest miejsce wskazane przez Klienta jako adres dostawy złożonego zamówienia.
 8. Umowę Sprzedaży w Sklepie regulują przepisy Kodeksu Cywilnego, w tym Ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

 

2. Zawarcie umowy sprzedaży

 

§ 4. Ceny

 1. Ceny towarów podane na stronie Sklepu wyrażone są w walucie PLN i zawierają podatek VAT (odpowiednio 5%, 8% lub 23%).
 2. Ceny nie zawierają kosztów dostawy, które określone są odrębnie. Informacje o wysokości kosztów podane są w § 8 niniejszego regulaminu, a także w zakładce Koszty wysyłki oraz w formularzu zamówienia.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów. Ceny towarów w zamówieniu już złożonym przez Klienta przed wprowadzeniem zmian zostają niezmienione.
 4. Informacja o całkowitej wartości zamówienia zostaje przedstawiona Klientowi w podsumowaniu zamówienia.
 5. W przypadku sprzedaży produktów objętych promocją, których ilość jest ograniczona, realizacja następuje w kolejności wpłynięcia zamówień.
 6. Bezpłatne dodatki oferowane przez Sklep nie podlegają wymianie ani reklamacjom.

 

§ 5. Formy płatności

 1. Płatność za złożone zamówienie można dokonać w następujący sposób:
  1. Przelewem tradycyjnym - Przedpłata na konto bankowe Sklepu,
  2. Przelewem elektronicznym poprzez panel Przelewy24.pl,
  3. Kartą płatniczą poprzez panel Przelewy24.pl,
  4. Gotówką przy odbiorze – uiszczenie zapłaty za zamówienie bezpośrednio kurierowi bądź przy odbiorze osobistym w siedzibie Sprzedającego.
 2. Płatność przelewem tradycyjnym powinna nastąpić niezwłocznie po złożeniu zamówienia, nie później niż do 3 dni roboczych. Podstawą do realizacji zamówienia jest zaksięgowanie wpłaty na konto sklepu. Przyspieszenie realizacji złożonego zamówienia przed zaksięgowaniem wpłaty na konto możliwe jest po wysłaniu potwierdzenia wpłaty na adres biuro@shaggybrown.pl.
 3. Konto bankowe sklepu podane jest na stronie głównej sklepu, w mailu potwierdzającym przyjęcie zamówienia z wybraną formą płatności – przedpłata na konto, a także w niniejszym Regulaminie.
 4. Firmowe konto bankowe sklepu Shaggy Brown prowadzi bank INTELIGO o numerze konta 50 1020 5558 1111 1903 9710 0057
 5. Płatność przelewem elektronicznym lub kartą płatniczą poprzez panel Przelewy24.pl jest szyfrowane certyfikowanym protokołem kryptograficznym SSL. Dokonanie prawidłowego przelewu skutkuje autoryzacją wpłaty, a tym samym przystąpieniem do realizacji zamówienia.
 6. Płatność przelewem elektronicznym możliwa jest dla Klientów, którzy posiadają konto w jednym z następujących banków: mBank (mTRANSFER), BZ WBK, MultiTransfer (Mulitibank), Inteligo, iPKO (PKO BP), BPH, BankBrowser, Alior Bank, T-mobile Usługi Bankowe, Millennium, Pekao24Przelew, Bank ING, Plus Bank, Credit Agricole, Bank Pekao S.A., Bank BGŻ, Bank Ochrony Środowiska, Citi Handlowy, Deutsche Bank, BNP Paribas Bank, Spółdzielcza Grupa Bankowa SGB, Euro Bank, Raiffeisen Polbank, Bank Pocztowy, Getln Bank, Volkswagen Bank, FM Bank, MeritumBank.
 7. Płatność kartą płatniczą możliwa jest dla Klientów posiadających karty VISA, MasterCard, Diners Club, JCB lub PolCard.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo weryfikacji sposobu płatności, jeśli Klient wybrał formę płatności – gotówka przy odbiorze i zmiany na przedpłatę na konto, jeśli:
  1. W przeszłości Klient nie odebrał zamówionego towaru,
  2. Odbiorcą zamówienia nie jest Klient,
  3. Klient zamawia towary o statusie dostępności powyżej 14 dni roboczych,
  4. Klient zamawia towary powyżej 500 zł
 9. W przypadku zmiany sposobu płatności Klient zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany, zaś w przypadku braku porozumienia między Klientem a Sprzedającym, sklep zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia, o czym niezwłocznie powiadomi Klienta drogą mailową, na adres wskazany w zamówieniu.
 10. Sprzedawca wystawia faktury VAT na życzenie Klienta.
 11. O chęci otrzymania faktury VAT Klient powinien poinformować sklep:
  1. Wpisując odpowiednią informację w uwagach do zamówienia,
  2. Drogą elektroniczną na adres biuro@shaggybrown.pl podając numer NIP i nazwę firmy (w przypadku zarejestrowanej działalności gospodarczej) lub numer NIP lub PESEL (w przypadku działalności rolniczej)
 12. W przypadku chęci otrzymania faktury VAT już po odebraniu przesyłki, Klient zobowiązany jest do odesłania paragonu fiskalnego, który otrzymał wraz z zamówieniem. Oryginał faktury VAT zostanie wysłany rejestrowanym listem poleconym Pocztą Polską.

 

§ 6. Składanie zamówienia

 1. Zamówienia na towary oferowane w Sklepie Klient możne składać:
  1. Za pośrednictwem strony Sklepu – 24 godziny na dobę,
  2. Za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem biuro@shaggybrown.pl – 24 godziny na dobę,
  3. Telefonicznie pod numerem telefonu 22 847 0 662 lub +48 605 603 305 – w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 09.00 – 19.00
 2. Zamówienie za pośrednictwem Sklepu może zostać złożone przez Klienta, który posiada lub założy Konto Klienta.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do telefonicznego potwierdzenia złożonego zamówienia. Sprzedawca może odmówić realizacji zamówienia i je anulować, jeśli Klient nie podał niezbędnych danych do realizacji zamówienia, a Sprzedawca nie będzie mógł ich potwierdzić drogą mailową lub telefoniczną przez 3 dni robocze od daty złożenia zamówienia.
 4. Klient składając zamówienie za pośrednictwem poczty elektronicznej zobowiązany jest do podania danych teleadresowych odbiorcy zamówienia (pełen adres zamieszkania z kodem pocztowym) wraz z telefonem kontaktowym, a Klient składający zamówienie telefonicznie dodatkowo do podania adresu poczty e-mail.
 5. Klient składając zamówienie za pośrednictwem Sklepu dodaje towary do koszyka, po czym po zalogowaniu lub rejestracji na Konto Klienta przechodzi do formularza zamówienia.
 6. W formularzu zamówienia Klient:
  1. potwierdza zamówione towary,
  2. ma możliwość wpisania kodu rabatowego podanego przez Sprzedawcę,
  3. ma możliwość zmiany adresu dostawy,
  4. ma wybór sposobu dostarczenia zamówienia,
  5. ma wybór sposobu płatności za złożone zamówienie.
 7. W formularzu zamówienia, w podsumowaniu zamówienia Klient otrzymuje:
  1. zestawienie wszystkich towarów dodanych do Koszyka, wraz z ceną uwzględniającą należne podatki,
  2. koszty dostawy,
  3. adres płatnika i adres dostawy,
  4. przewidywany czas realizacji zamówienia,
  5. możliwość dopisania uwag do zamówienia.
 8. W formularzu zamówienia Klient ma obowiązek:
  1. zaznaczenia zapoznania się z Regulaminem Sklepu,
  2. zaznaczenia znajomości prawa Klienta do odstąpienia od umowy.
 9. Do momentu potwierdzenia zamówienia poprzez uruchomienie przycisku „Potwierdzam zakup” z dopiskiem „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” Klient ma możliwość modyfikacji zamówienia.
 10. Złożenie zamówienia poprzez uruchomienie przycisku „Potwierdzam zakup” z dopiskiem „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” jest wyrażeniem woli Klienta do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość.

 

§ 7. Realizacja zamówienia

 1. Po złożeniu zamówienia za pośrednictwem strony Sklepu, Klient otrzyma potwierdzenie zwrotne – „Przyjęto” - wysłane pocztą elektroniczną na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail.
 2. Po złożeniu zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie, Klient otrzyma potwierdzenie zwrotne – „Przyjęto” wraz z kosztami złożonego zamówienia oraz regulaminem sklepu.
 3. Podstawą realizacji zamówienia złożonego drogą elektroniczną lub telefonicznie jest potwierdzenie przez Klienta drogą mailową kosztów zamówienia, co jest jednoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedającym.
 4. Potwierdzeniem przystąpienia do realizacji zamówienia złożonego za pośrednictwem strony sklepu jest mail – „Przekazano do realizacji” - wysłany na wskazany adres podany przez Klienta i jest jednoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedającym.
 5. Przystąpienie do realizacji zamówienia zależne jest od wyboru metody płatności i następuje:
  1. W przypadku płatności przelewem elektronicznym lub kartą płatniczą (Przelewy24) – po autoryzacji płatności, w tym samym lub w następnym dniu roboczym, chyba że w karcie produktu zaznaczono inaczej,
  2. W przypadku przedpłaty na konto – po zaksięgowaniu wpłaty, zgodnej z wartością zamówienia na konto sklepu, wskazane w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia lub przesłania potwierdzenia wpłaty na adres mailowy sklepu (biuro@shaggybrown.pl), w tym samym lub w następnym dniu roboczym, chyba że w karcie produktu zaznaczono inaczej,
  3. W przypadku płatności za pobraniem – w tym samym lub kolejnym dniu roboczym, chyba, że w karcie produktu zaznaczono inaczej.
 6. Przystąpienie do realizacji zamówienia nie jest tożsame z wysłaniem zamówienia. Zamówienie zostaje wysłane przez Sprzedającego po skompletowaniu wszystkich składników.
 7. Klient ma prawo do modyfikacji złożonego zamówienia, niemniej jednak modyfikacja może nastąpić tylko w porozumieniu i za zgodą Sprzedającego, do czasu, gdy zamówienie nie zostało wysłane. Wprowadzenie zmian w zamówieniu powinno nastąpić poprzez kontakt telefoniczny, zaś zmiana, która pociągać za sobą będzie dodatkowe koszty, potwierdzona przez Klienta drogą mailową.
 8. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem, bądź też towarów, których status w karcie produktu wyraźnie określa czas realizacji, a czas ten może ulec wydłużeniu, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o tym fakcie.
 9. W przypadku jeśli Sprzedający nie będzie wstanie zrealizować zamówienia w terminie do 30 dni roboczych, a Klient dokonał zapłaty za zamówienie, Sprzedający w terminie 14 dni zwróci Klientowi należność na wskazane przez Klienta konto bankowe.
 10. Warunki realizacji zamówień nietypowych ustalane będą z Klientem za pośrednictwem poczty elektronicznej. Za zamówienia nietypowe uważa się zamówienia dla podmiotów gospodarczych, towary o cechach zastrzeżonych przez Klienta, zamówienia o znacznej wartości, zamówienia z adresem odbiorcy poza terytorium RP.

 

§ 8. Dostarczenie zamówienia

 1. Zamówienie wysyłane jest do odbiorcy wskazanego przez Klienta.
 2. Jeśli choć jeden składnik zamówienia w karcie produktu ma określony czas oczekiwania, zamówienie wysłane jest po skompletowaniu wszystkich składników.
 3. Zamówienie może także zostać wysłane w późniejszym terminie na życzenie Klienta, nie później jednak niż do 5 dni kalendarzowych od przygotowania przesyłki do wysyłki. W takim przypadku Klient powinien poczynić stosowną adnotację w uwagach do zamówienia bądź poinformować sklep drogą elektroniczną.
 4. Zamówienie wysyłane jest w dni robocze za pośrednictwem firm kurierskich:
  1. Odbiorcy z adresem warszawskim – firma kurierska KurierSerwis
  2. Odbiorcy z adresem krajowym – firma kurierska FedEx.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wybrania innego sposobu dostarczenia zamówienia w uzgodnieniu z Klientem.
 6. Klient ma prawo do odbioru osobistego złożonego zamówienia pod wskazanym przez Sprzedającego adresem.
 7. Odbiór osobisty możliwy jest wyłącznie po wcześniejszym umówieniu terminu doręczenia zamówienia ze Sprzedającym.
 8. Potwierdzenie odbioru osobistego może nastąpić poprzez kontakt telefoniczny lub drogą elektroniczną.
 9. Przewidywany termin doręczenia przesyłek kurierskich:
  1. Dla odbiorców z adresem warszawskim – w dniu wydania przesyłki, w godz.17.00-22.00,
  2. Dla odbiorców z adresem krajowym – w następnym dniu roboczym po wydaniu przesyłki kurierowi z siedziby Sprzedającego,
 10. Koszty dostawy zamówienia ponosi Klient, chyba że warunki promocji stanowią inaczej.
 11. Szczegółowe koszty dostawy opublikowane są w sklepie, w stopce strony, w zakładce „Koszty wysyłki”.
 12. Koszty dostawy są doliczone do podsumowania wartości składanego zamówienia.
 13. Zamówienia powyżej kwoty 199 zł brutto, których waga nie przekracza 30 kg, wysyłane są na koszt Sprzedawcy bez względu na formę płatności za złożone zamówienie.
 14. Koszty dostawy w sklepie wyrażone są w cenach brutto i podzielone są w sposób następujący:
  1. Przesyłki kurierskie warszawskie zwykłe (płatności elektroniczne, karta płatnicza, przedpłata na konto) – 13 zł
  2. Przesyłki kurierskie warszawskie za pobraniem (gotówka przy odbiorze) – 19 zł
  3. Przesyłki kurierskie krajowe zwykłe (płatności elektroniczne, karta płatnicza, przedpłata na konto) – 15 zł
  4. Przesyłki kurierskie za pobraniem (gotówka przy odbiorze) – 19 zł
  5. Odbiór osobisty (gotówka przy odbiorze, płatności elektroniczne, karta płatnicza, przedpłata na konto – po zaksięgowaniu wpłaty) – bez kosztowo
 15. Jeśli zamówienie przekracza wagę 30 kg, bez względu na wartość zamówienia, Sprzedawca ma prawo doliczyć dodatkowe koszty dostawy równoważne do przesyłki zwykłej adekwatnej do adresu odbiorcy – warszawskiego lub krajowego. W takim przypadku Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o dodatkowym koszcie dostawy.
 16. Sklep zastrzega sobie prawo do aktualizacji cen dostawy oraz ustalania promocji na koszty dostawy.
 17. Zakupiony towar dostarczany jest wraz z wybranym przez Klienta dokumentem sprzedaży – paragonem lub fakturą.

 

3. Odstąpienie od umowy sprzedaży

 

§ 9. Forma odstąpienia od umowy sprzedaży

 1. Zgodnie z art.27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku, Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez okres 14 dni bez podawania przyczyn i bez ponoszenia kosztów innych niż przewidzianych przepisami prawa.
 2. Klient – Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży składając stosowne oświadczenie.
 3. Oświadczenie można złożyć na formularzu dołączonym do niniejszego regulaminu, stanowiącego Załącznik nr 1 (zgodny z ustawowym wzorem, o którym mowa w art.30 ust.1 Ustawy o prawach konsumenta) lub pod linkiem Wzór formularza odstąpienia od umowy sprzedaży
 4. Oświadczenie odstąpienia od umowy sprzedaży może zostać:
  1. złożone bezpośrednio w sklepie,
  2. wysłane pocztą elektroniczną za pomocą strony internetowej lub na adres biuro@shaggybrown.pl,
  3. wysłane listem poleconym zaadresowanym na adres 00-746 Warszawa, ul. Noskowskiego 10/24
 5. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem tego terminu, czyli 14 dni od daty otrzymania przesyłki przez Klienta lub osobę przez niego wskazaną (Odbiorcę).
 6. Jeżeli umowa sprzedaży obejmuje wiele towarów i doręczenie zamówienia, w uzgodnieniu z Klientem, zostało podzielone na etapy to 14-dniowy czas terminu odstąpienia od umowy liczy się od daty doręczenia ostatniej przesyłki.
 7. Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Sklep niezwłocznie potwierdzi jego otrzymanie drogą elektroniczną lub listem poleconym.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży umowę uważa się za niezawartą.
 9. Jeżeli Klient złożył oświadczenie odstąpienia od umowy zanim sklep potwierdził realizację zamówienia, umowę sprzedaży uważa się za niezawartą.
 10. Ze zwracanym towarem Klient zobowiązany jest dostarczyć dowód zakupu – paragon fiskalny lub fakturę zakupu wraz z dokumentami dołączonymi do towarów, jeśli takie były.

 

§ 10. Zwrot poniesionych płatności

 1. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Sprzedawca zwróci Klientowi w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia odstąpienia od umowy dokonane płatności, w tym koszty dostarczenia zamówionych towarów do Klienta.
 2. Zwrot płatności nastąpi w takiej samej formie, w jakiej klient dokonał zapłaty, chyba że Klient zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 3. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze zwracany towar od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania towarów lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczania rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczania oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów (art. 33 Ustawy o prawach konsumenta).
 5. W przypadku przesyłek wysłanych za pobraniem, sklep zwraca koszty do wysokości przesyłki za pobraniem (odpowiednio – z adresem warszawskim – 19 zł, z adresem krajowym – 19 zł).
 6. W przypadku zamówień odebranych osobiście – bez kosztowych, sklep zwraca płatność tylko za zamówione towary.
 7. Klient, który odstąpił od umowy sprzedaży ma obowiązek zwrócić towary niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu 14-dniowego wystarczy odesłanie towarów przed jego upływem.

 

§ 11. Koszty odesłania towarów do sklepu

 1. Klient, który odstąpił od umowy ponosi koszty zwrotu towarów do sklepu.
 2. Klient, który odstępuje od umowy powinien odesłać wszystkie zamówione towary na adres korespondencyjny Sklepu, tj. 00-746 Warszawa, ul. Noskowskiego 10/24.

 

§ 12. Odpowiedzialność Klienta za zmniejszenie wartości Towarów

 1. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towarów będące wynikiem użytkowania w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 2. Klient odstępując od umowy sprzedaży powinien odesłać towar w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w ramach zwykłego użytkowania.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania względem Klienta, w zakresie w jakim zezwalają na to obowiązujące przepisy prawa.

 

§ 13. Towary nie objęte prawem odstąpienia od umowy

 1. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi, gdy:
  1. Zamówione towary są w zapieczętowanym opakowaniu, którym po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (np. karmy, żwirki, akcesoria higieniczne),
  2. Zamówione towary, ze względu na swój charakter zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami

 

4. Reklamacje

 

§ 14. Informacje ogólne

 1. Towary oferowane w sklepie prezentowane są w języku polskim i są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.
 2. Produkty objęte promocją cenową, ze względu na zbliżający się okres przydatności, są wyraźnie oznaczone i nie podlegają reklamacji z tego tytułu.
 3. Sklep odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne towarów.
 4. Za wadę fizyczną uznaje się:
  1. towar niezgodny z opisem,
  2. towar, który nie ma właściwości jakie mieć powinien ze względu na cel albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,
  3. został wydany niekompletny.
 5. Jeżeli otrzymany towar jest wadliwy, Klient ma prawo skorzystać z rękojmi sklepu, a za wady fizycznie niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
 6. Zgłoszenie reklamacji powinno nastąpić za pomocą wiadomości e-mail na adres biuro@shaggybrown.pl podając jako tytuł wiadomości słowo Reklamacja lub listownie na adres 00-746 Warszawa, ul. Noskowskiego 10/24.
 7. Sklep ma obowiązek odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni pod rygorem uznania jej za uzasadnioną.

 

§ 15. Uprawnienia Klienta w przypadku wady towaru

 1. Klient, który zakupił towar wadliwy ma prawo, z tytułu rękojmi:
  1. Rościć o usunięcie wady,
  2. Rościć o wymianę towaru wolnego od wad,
  3. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
  4. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady towaru sprzedanego.
 2. Sposób złożenia oświadczenia o usunięciu, wymianie, odstąpieniu od umowy lub obniżeniu ceny powinien zostać złożony pisemnie.
 3. Sklep zobowiązany jest wymienić lub naprawić wadliwy towar w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 4. Jeżeli naprawa towaru lub wymiana jest niemożliwa Sprzedawca może odmówić Klientowi wymiany lub naprawy towaru. W takim przypadku Klient ma prawo odstąpić od umowy lub żądać obniżenia ceny.
 5. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
 6. Jeżeli Klient złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a sklep nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione. Jeżeli Klient nie wskazał konkretnej kwoty, zapis powyższy nie ma zastosowania.
 7. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna. Za wadę istotną rozumie się wadę, która ogranicza lub uniemożliwia normalne korzystanie z towaru.
 8. Wybór roszczenia pomiędzy uprawnieniami wynikającymi z gwarancji a rękojmi należą do Klienta.

 

§ 16. Czas trwania rękojmi

 1. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania towaru konsumentowi.
 2. Jeżeli w ciągu roku od stwierdzenia wady Klient nie zawiadomi Sprzedawcy, traci on uprawnienie z rękojmi do usunięcia tej wady lub wymiany rzeczy. Bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat.
 3. Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady towaru w terminie rocznym. Początek biegu terminu wyznacza dzień stwierdzenia przez Klienta wady rzeczy. Termin do złożenia oświadczenia albo obniżeniu ceny z powodu wady towaru nie może zakończyć się przed upływem 2 lat od wydania towaru Klientowi.
 4. Jeżeli Klient żądał wymiany towaru na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany towaru lub usunięcia wady.
 5. W razie dochodzenia przed sądem lub sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Klientowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 6. W przypadku, gdy Klient zdecyduje się na skorzystanie z gwarancji, bieg terminu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Sprzedawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.
 7. Sprzedawca dołoży wszelkich starań do niezwłocznego wykonania zobowiązań z tytułu rękojmi.

 

§ 17. Obowiązki klienta w przypadku składania reklamacji

 1. Klient zobowiązany jest do określenia wady reklamowanego towaru.
 2. Klient zobowiązany jest do określenia sposobu roszczenia z tytułu rękojmi.
 3. Klient zobowiązany jest do odesłania reklamowanego towaru wraz dowodem zakupu, którym może być oryginał lub kopia paragonu lub faktury albo wyciąg bankowy potwierdzający płatność.

 

§ 18. Koszty przesyłki reklamowanego towaru

 1. Koszt odesłania reklamowanego towaru ponosi Sprzedawca.
 2. Jeżeli Klient z tytułu rękojmi wybierze roszczenie o naprawę bądź wymianę towaru, koszty dostawy do Klienta ponosi Sprzedawca.

 

5. Ochrona danych osobowych. Polityka prywatności

 1. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).
 2. Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych klientów sklepu dostępne są na stronie www.shaggybrown.pl/polityka-prywatnosci.html oraz w Załączniku nr 2 niniejszego Regulaminu.

 

6. Postanowienia końcowe

 1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.
 2. Przedstawiona przez Sprzedającego oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.).
 3. Sprzedający dołoży wszelkich starań, by Sklep działał bez zarzutu, zaś konieczne przerwy techniczne zostaną ogłoszone z wyprzedzeniem.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniższych przyczyn:
  1. Zmiana przepisów prawa ,
  2. Konieczność do dostosowania działalności Sprzedawcy do nakazów, postanowień, orzeczeń lub wytycznych wynikających z decyzji organu administracji publicznej bądź orzecznictwa sądowego,
  3. Zmiana sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi,
  4. Zmiana zakresu lub zasad świadczenia usług przez Sprzedawcę.
 5. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail).
 6. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce regulamin (http://www.shaggybrown.pl/regulamin.html).
 7. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje Regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia.
 8. Dla roszczeń klientów, którzy zakupili towary do 24 grudnia 2014 roku zastosowanie ma poprzedni regulamin sklepu, dostępny na stronie sklepu pod adresem http://www.shaggybrown.pl/regulamin-do-24122014.html , zaś Klienci którzy zakupili towary od 25 grudnia 2014 roku zastosowanie ma niniejszy Regulamin.
 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne.
 10. Prawem właściwym dla zawarcia umowy świadczenia usług i umowy sprzedaży jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej.
 11. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem  zostają poddane właściwym sądom powszechnym. 
 12. Klient, będący Konsumentem może skorzystać z pozasądowego rozstrzygnięcia sporu ze Sprzedawcą w stałym polubownym sądzie konsumenckim (SPSK), działającym przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej (WIIH).
 13. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 roku.

 

Załącznik nr 1 - Formularz odstąpienia od umowy (link)

Załącznik nr 2 – Polityka prywatności (link)

Regulamin sklepu Shaggy Brown obowiązujący do 24.12.2014 (link)

 

 

Dlaczego warto kupować w ShaggyBrown.pl?

Zapewniamy bezpieczne zakupy

Stawiamy na najwyższą jakość produktów

Rabaty dla stałych klientów

Służymy zawsze radą i pomocą