Produktów: (0)

Regulamin sklepu - do 24.12.2014

Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego

- SHAGGY BROWN Magdalena Straszkiewicz, ul. Noskowskiego 10/24, 02-746 Warszawa.

W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

REGULAMIN

 1. Sklep ShaggyBrown.pl jest prowadzony przez firmę SHAGGY BROWN Magdalena Straszkiewicz zarejestrowaną pod adresem 02- 746 Warszawa, przy Ul. Zygmunta Noskowskiego 10 lok.24, o numerze NIP: 951-154-88-38, wpisaną do rejestru przedsiębiorców z numerem REGON 146249172, wpisaną do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) pod numerem: 36150313. Firmowe konto bankowe: INTELIGO o numerze 50 1020 5558 1111 1903 9710 0057 dalej nazywaną „Sprzedającym”.

 2. Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana „Klientem”.

 3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę. Szczegółowa informacja dotycząca wysyłki towarów oraz kosztów przesyłki została zamieszczona w stopce sklepu.

 4. Sprzedający dołoży wszelkich starań, by sklep działał bez zarzutu, zaś konieczne przerwy techniczne zostaną ogłoszone z wyprzedzeniem.

 5. Zawarcie umowy następuje z chwilą złożenia zamówienia przez Klienta. Realizacja zamówień płatnych za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówień płatnych przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.

 6. Zakupiony towar wraz z wybranym przez Klienta dokumentem sprzedaży (faktura/paragon/ rachunek) jest wysyłany wybranym przez Klienta przewoźnikiem na podany przez Klienta w formularzu zamówienia adres.

 7. W przypadku niezgodności towaru z umową, pismo określające niezgodność oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązania, należy przesłać na adres Sprzedającego.

 8. W okresie dziesięciu dni od dostarczenia zamówionego towaru, Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie. Termin dziesięciodniowy, w którym Klient może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy.

 9. Sprzedający najpóźniej w ciągu 14 dni dokona zwrotu pieniędzy. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

 10. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.

 11. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

 12. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

 13. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane, co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

 14. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce regulamin (http://www.shaggybrown.pl/regulamin.html). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Klient uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego, jako obowiązującego.

 15. Sprzedający zapewnia Klientowi poprawność działania sklepu internetowego w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu shaggybrown.pl, należy je wszystkie wyłączyć.

 16. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

 17. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 marca 2013 roku.

 

Dlaczego warto kupować w ShaggyBrown.pl?

Zapewniamy bezpieczne zakupy

Stawiamy na najwyższą jakość produktów

Rabaty dla stałych klientów

Służymy zawsze radą i pomocą